Kapampangan Indigenous Games and Amusements

    Lundagan Traditionally, children and older people love playing some of these indigenous games and amusement.

Continue reading

Advertisements

HISTORY OF PAMPANGA PARISHES AND TOWNS (1571-1956) by Dr. Rodrigo M. Sicat

Author’s Note to the Readers: This article is only limited to the towns’ and parishes’ erection periods from 1572 until 1956. Text reference was Qing Tula da ding Capampangan (ADMCMLV). Originally written in Kapampangan, the author translated them in English for universal appreciation. As much as possible, the author preserved the sacredness of the source material except when circumstances required. Acknowledgement is greatly extended to numerous Kapampangan Facebook groups, blogs and web sites whose documents and pictures were used herein.

 

Pampanga Parish Churches (1956)

 

 

Continue reading

PAMAGPAKASAKIT DING KAPAMPANGAN NENG KALELDWAN (Lenten Flagellation of the Kapampangans)

Kareting panatang mesabi, miyaliwa ing akit tamung pamagpakasakit ing akit karela: mamusan kurus o maglakad kilu-kilumetru maka-imalan Nazareno; mamusan kurus papalasan at ibabatbat karing sari sakit paldak at palupalu; gagapang kereng dalan malipugpug atnang kabatu; magsalibatbat alang patugut papaspasan gulut king dadayang sasayu; manambayuk dutung misna king kabayat nung nukarin bitis at gamat makatanikala la kaniti; mamusan kurus makayagpa king gulut da; magpatali o magpayatyat king makatalakad kurus o kaya, magpapaku pa at aliwa pa….

Continue reading

The Kapampangan Surnames

THE KAPAMPANGAN SURNAMES

By Dr. Rodrigo M. Sicat

Glossary of Kapampangan Indigenous Surnames

Herewith are some of the numerous Kapampangan surnames culled and selected from various sources.

Intuitively and romantically, each surname is given a meaning that is proximate to its nature and etymology. The assignments of the meanings are mostly guided by the dictionary of Fr. Diego Bergano, from the epistemological and intuitive mastery of elderly Kapampangans about the language, from the feedbacks of Kapampangan scholars and academicians, and of the author’s romantic and meta–linguistic analysis of the surnames.

Continue reading

POESIA KANG MISS CELERINA TURLA

POESIA KANG MISS CELERINA TURLA

ING WAMBI KUNG MAESTRA

(My Grade I Teacher)

A Tribute by Rodrigo M. Sicat

Bula’ning Hunyo petsang nineteen sixty four kanita

Inyang itang kanakung papel de baptisimo yang pelad nitang kanakung ima

Kang Miss Celerina Turla a pikabalwan king kaganaka ding sabla

At king pamanurung wambi alang anak ing e misaplala’t mitutula.

Ketang muna keng akit i Miss Turla atna kung takut ka ya

Bala ku rugu ena ku yural at akung tanggapan ketang klasi na

Uling Hunyo kanu dapat pitu na kung banua

Continue reading