Upaya Ding Amanu

UPAYA NING AMANU
(Pamibule king Santiago 3:1-12)
Rodrigo M. Sicat

Makananu kang mangamanu? Deng bang kekang amanung sasabyan babie lang sikanan at kapayapan kapilubluban o babie lang migit pang kaplas salu?

Ing amanu o salita metung yang tyup (sound) o myabe tyup a sisimbul at babie kabaldugan. Yagkas o makasulat, ding amanu dake na la ning kekatamung panga-tau. Deti magsilbing pasiknangan na ka tamu, siran nakatamu panga-tau, panasakitan nakatamu o kaya, ampatan ing sugat ding pusu tamu. Ding amanu atin lang upayang pisasagsagan na la ring tau, at mu naman, mibalangkas at mitangkas pamikakapatad o kaya pagumpisan ning patayan ding tau.

Makananu ing kekang pamangamanu keng aldo mengalabasan? Deng amanung kekang sasabyan atin la bang epektung malalam kareng balang taung makaramdam? Makasiknang la bang lub ding kekang amanu o makasakit lang kapanamdaman?

Pauli ding kekang amanu, itatangal mo ba pangatau kareng masanting salita ding kekang anak, asawa, kaluguran o kaya, karetang tau emu man balu king kekang daralanan? O susugatan mo salu ding lulugud keka pauli detang kekang amanung mapanatu, masalpak at mapanusga? Ing mismu mu bang sarili keka mu yang panasakitan pauli ding mapait mung amanu mismu kaniti?

Yalimbawa neng Santiago ing dila ning tau keng kabayu. Apatunud ta ya ing kabayu pauli na mu ning malati at kaputut bakal, dapot ing tau atnayang pamagkasakit magmintini kareng salita lalual king kayang labi.

Bakit ing tau atnayang pamagkasakit lilisya king pamagsalitang amanu babie palsimi king kayang kaparang tau? Ing pamagmintini kareng kekatamung sasabyan, anti la man kasakit, adapatan ta lang mayap nung iti kekatamung buryanan. Disiplina king sarili yamung kailangan, kanita ing buri nang sabyan ning dila’t labi eya misala.

Nung eme pin akontrol ing kekang sarili, malagwa ya ping rendan ing kabayu kaysa keng dila’t labi ning tau!

Nung eme arenda ing dila, iti pane yang bubugang api king mua. Ken mung nanung bage keng bale, pane kang makipate. Kalual mu keng dalan, ken mung trapik siguradu kang makibungil.

Anang sasabing Dorothy Nevill: “Ing malagung pamipagsalita, eya mu itang buri mung sabyan ketang panaun isipan mung dapat, dapot, dapat mu la namang ipipilpil detang aliwang salita, lalu na’t deti, makapanakit lang kapanamdaman karing menasa.”

 Ing buri nang sabyan: e sablang buri tamung sabyan dapat tamung sasambitlan.

 Antimong pengari, maingat ku kareng salita padugpa ku kareng ana’ku. Nung damdaman dakung malmura o manusga kareng aliwa, migit la pang mabyasang managkas at manusga kaysa kanaku. Nung akakit at daramdaman da kanaku, ing biasa kung manyawad patawad karetang pikasalanan ku, makanyan mu naman ing karelang gawan king migit pang manayun a paralan. Nung magsalita kung alang modu ampon respetu kareng kasabi ku, iti gawan da mu naman karing balang metung karela at karing aliwa pa.

 Iti balu ku uling iti akakit ku. Nung ding ana’ku ila lang gulisakan ku, ila mu namang migugulisakan kaibat ning limang minutu, karetang salita dimdam da kanaku.

Ngeni ku lubus aytindian nung bakit migit kung dapat maging mapanupaya kareng ana’ku at aliwa pang tau. Inya ngeni, kareng anak ku, mimisip at mangisnawa ku pa mung malalam bayu ku magsalita nanu man karela. Apagisip-isip ku, ing kanaku yang dapat isane ing kanakung dila king pamagsalita, kanita, malagwa ku lang asanak lub ding kanakung anak, kamaganak, kasiping bale at kaluguran king mipmung lugud at kabanalan. 

Migit pa kaniti, deti, amanu lang kanakung tutunggen king aldo-aldo king mipmung yumu at pakalulu:

Guinu, gawan mu kung instrumentu king Kekang kapayapan; Nung nukarin atin pamimua, patanman mu kung lugud; Nung nukarin atin pamikasala, pamamatawad; Nung nukarin atin pamiyalinlangan, kasalpantayanan; Nung nukarin atin pamagkasakit, pagasa; Nung nukarin atin dalumdum, sala; Nung nukarin atin lungkut, saya.

Deng amanu apasiknangan naka tamu king kayupayan. Magsilbi na lang ipugung malalam ding kaladwa ding sablang tau. Deng amanu malyari na lang ikumun king legwan ding balang metung kekatamu. Nung deng amanu gamitan la king misnang lugud, ing yatu, miyubug yang labuad misna santing ampong kapayapan.   

Mamili ka bang amanu babye bie kareng kaluguran at pakamalan mo?

 Anang Gautama Buddha: neng deng amanu gagamitan la keng ustu at tutu, ing aske ning yatu mibayu ya sari king payapa at lagu.

Advertisements

One thought on “Upaya Ding Amanu

  1. Sir, you are well versed sa Kapampangan Dialect..it is nice to see articles written in dialects..being a Kapampangan, I feel proud knowing that people (like you po) who are very enthusiastic in preserving Kapampangan culture exist..Aribba!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s