King Kanakung Pamagtua

King Kanakung Pamagtua
(Sulat nang Inang at Tatang)
By Rodrigo M. Sicat

King kanakung pamagtua, aintindian mu ku sana
At aku mu kung ipanupaya

Potang ding kanakung mata, ila na lang malulula
Kareng pinggan aku nang makabalbal na
O kaya aku nang atutuag ing sabo babo lamesa
Emu ku sana kakamuan pauli ding gamat kung mabule na

Continue reading

Advertisements